Коледж КНУ імені МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

                                                                 Інформаційна довідка
                                         про  коледж КНУ імені Михайла Остроградського.

    Коледж був створений як структурний підрозділ без надання статусу юридичної особи за наказом Міністерства освіти № 339 від 09.09.1997 р. на базі Кременчуцького автомеханічного та Крюківського машинобудівного технікумів. Директор коледжу – Білик Поліна Андріївна, відмінник освіти України.   Коледж КНУ ім.М.Остроградського на Полтавщині один з найбільш багатопрофільних ВНЗ І рівня акредитації.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за 12 спеціальностями технічного, економічного та юридичного напрямків. З 2007 року коледж розпочав підготовку за ОКР бакалавр з напряму "Зварювання".

    Коледж має відповідну матеріальну базу, яка забезпечує стовідсоткове виконання вимог освітньо-професійних програм з підготовки фахівців усіх спеціальностей.
Створені лабораторії:
- з технічного обслуговування та ремонту автомобілів, які оснащені спеціалізованим устаткуванням і діагностичним комплексом, виконаним на базі персонального комп’ютера;
- технічного обслуговування комп’ютерних систем і мереж;
- з ремонту обладнання хімічної і нафтопереробної промисловості;
- обновилась матеріально-технічна база спеціальності „ Зварювальне виробництво” напівавтоматами електричного зварювання.
Багато уваги приділяється впровадженню в навчальний процес сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій.   Діють 4 комп’ютерних лабораторії, які оснащені сучасними комп’ютерами,  що об’єднані в мережі і мають вихід до світової інформаційної системи INTERNET.
    Для підготовки фахівців економічних спеціальностей в навчальному процесі використовуються ліцензійні прикладні програми 1С – бухгалтерія, 1С – підприємство і PROFIX-банк, за якими працюють промислові підприємства та банки України.
       Матеріальна база знаходиться в задовільному стані і постійно розвивається.
За останні три роки були створені лабораторії: «Технічного обслуговування і ремонту автомобілів», «Процеси і апарати хімічної промисловості». Лабораторія «Технічного обслуговування і ремонту автомобілів» оснащена спеціалізованим устаткуванням та діагностичним комплексом «Спрут-діагностик», виконаним на базі персонального комп’ютера, технічного обслуговування комп’ютерних систем і мереж.
У виробничих майстернях коледжу розташовані навчально-виролбничі дільниці, на яких студенти отримують робітничі професії токаря, електрозварювальника, автослюсаря, слюсаря механо-складальних робіт, стерняра та інших. Створюється спеціалізована дільниця з ремонту обладнання хімічної та нафтопереробної промисловості.

     Враховуючи збільшення попиту на фахівців спеціальності „Ливарне виробництво чорних і кольорових металів” коледж планує в наступному році розпочати підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” . Це надасть можливість випускникам коледжу отримувати базову вищу освіту.

   Коледж забезпечує фахівцями такі галузі міста, як хімічна та нафтопереробна, автомобілебудування, вагонобудування, сталеваріння, шляхових машин та інші. Таким чином у випускниках  коледжу мають потребу усі провідні підприємства міста.

     Бібліотека коледжу налічує понад 80 тисяч одиниць бібліотечного фонду та читальний зал на 80 місць, функціонує електронна бібліотека.
     За останні 5 років чисельний викладацький склад поповнився молодими викладачами, які навчаються в аспірантурах КДУ ім.М.Остроградського, Харківського національного державного університету, Дніпропетровського національного державного університету, Київського національного педагогічного університету ім.Драгоманова та інших, усі вони працюють над дисертаціями на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
     Кадровий потенціал коледжу складає 88 осіб, з них кандидатів наук – 2, викладачів-методистів – 8, старших викладачів – 4, відмінників освіти України – 2, викладачів вищої категорії – 40, аспірантів – 4. Усі викладачі мають вищу освіту, досконало володіють сучасною методикою викладання, впроваджують елементи наукового досвіду викладачів-новаторів.
      Викладачі коледжу мають публікації у виданнях, таких як: збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії і практики», збірник «Проблеми освіти», «Технікуми і коледжі» та інших. Викладач Семикопенко А.М., к.т.н., видав свій власний підручник «Лабораторний практикум з конструкції та випробуванню автомобілів», рецензував підручник для технікумів «Конструкція, основи теорії і розрахунку автомобілів» під ред. Гаспарянца Г.А. та «Випробування автомобілів» під ред. Курова, Лаптєва, Балабіна.
      В коледжі діє «Школа молодого викладача», яку очолює методист вищої категорії, відмінник освіти України. Щомісячно проводяться педагогічні семінари.
     Підготовка молодших спеціалістів ведеться за наскрізними навчальними планами та програмами, які розробляються цикловими комісіями коледжу разом з відповідними кафедрами університету, що сприяє більш якісному впровадженню ступеневої освіти. Голови випускаючих циклових комісій приймають участь у засіданнях відповідних кафедр університету, де обговорюються варіативні складові освітньо-професійних програм та освітньо-професійних характеристик підготовки молодших спеціалістів. Викладачі кафедр університету запрошуються для проведення лекцій з відповідних спеціальних дисциплін для студентів коледжу. Така співпраця циклових комісій з кафедрами університету дає можливість підвищити якість підготовки молодших спеціалістів.

Яндекс.Метрика